Få hjälp med renovering av ta på företagets lokaler

Även om distansarbete har ökat, och troligen också kommer fortsätta att öka, har inte vikten av trivsamma lokaler minskat.

Distansarbete, även kallat telearbete, innebär att man arbetar på avstånd från sitt vanliga kontor och istället använder teknik som datorer, mobiltelefoner och videokonferenssystem för att kommunicera med kollegor och göra sitt arbete.

Distansarbete har blivit mer populärt de senaste åren på grund av utvecklingen av teknik och kommunikationsverktyg samt en ökad flexibilitet och frihet för individer att välja sin arbetsplats.

På arbetsmarknaden kan distansarbete påverka på olika sätt. För vissa kan distansarbete innebära en ökad möjlighet att arbeta på en plats som inte nödvändigtvis är nära det vanliga kontoret, vilket kan leda till en ökad rörlighet och möjlighet att bo och arbeta var man vill. Det kan också innebära en ökad flexibilitet för individer att kombinera arbete och fritid på ett sätt som passar dem bättre.

På företagens sida kan distansarbete innebära en minskning av kostnader för kontorsutrymmen och en ökad produktivitet hos anställda som kan arbeta på en plats som passar dem bäst. Det kan också innebära en ökad möjlighet att rekrytera talang från andra delar av landet eller världen.

På den negativa sidan kan distansarbete innebära en ökad isolering och brist på social interaktion för vissa anställda, och det kan också vara svårt att skapa en gemensam kultur och samhörighet på ett företag där anställda arbetar på olika platser. Företag måste också säkerställa att anställda har tillgång till den teknik och den hjälp de behöver för att kunna arbeta på ett effektivt sätt på distans.

Vad innebär det för kontorsfastigheter?

 

Om distansarbete blir alltmer vanligt kan det påverka kontorsfastigheter på olika sätt. Ett ökat distansarbete kan innebära att färre människor behöver vara på kontoret på samma gång, vilket kan leda till en minskad efterfrågan på kontorslokaler. Detta kan resultera i en minskad värdeökning av kontorsfastigheter och möjligen en minskad investeringsvilja i dessa fastigheter.

Samtidigt kan distansarbete också innebära att vissa företag väljer att minska storleken på sina kontorslokaler eller att öka andelen gemensamma ytor för att kunna använda lokalerna på ett mer effektivt sätt. Detta kan resultera i en omstrukturering av kontorsfastigheter och en ökad efterfrågan på flexibla kontorslösningar.

Det är svårt att säga exakt hur distansarbete kommer att påverka kontorsfastigheter i framtiden, men det är viktigt för företag att överväga hur de kan använda sina kontorslokaler på ett hållbart och effektivt sätt i en värld där distansarbete kan bli allt vanligare. Det kan också vara viktigt för företag att överväga hur de kan skapa en attraktiv och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda, oavsett om de arbetar på kontoret eller på distans.

Tro det eller ej men företagets lokaler kan vara avgörande för de anställdas trivsel och hur pass produktiva de är. För att era arbetare ska trivas på jobbet och faktiskt gilla att vara där, behöver ni se till att underhålla lokalerna.

Det betyder givetvis att skapa en trevlig miljö inomhus, men även att ta hand om lokalens yttre.

Underhåll fastigheten

Utsidan av er företagslokal är det första intrycket som ni ger både anställda och kunder. Därför är det väldigt viktigt att ni underhåller husets fasad och annat på ett bra sätt. Hur mycket och hur ofta ni behöver se över och exempelvis renovera fasaden beror på ytskiktet. Ett trähus behöver med omvårdnad än ett fastighet med putsad fasad exempelvis.

Ibland kan det vara mindre åtgärder som behöver göras, så som att se över garage eller kanske förnya en uteplats.

Bra fastighetsunderhåll kan ha en positiv inverkan på värdet på en fastighet. Fastighetsunderhåll innebär att man tar hand om fastigheten för att bevara den i gott skick och för att förebygga skador och förslitning. Detta kan innefatta olika saker, till exempel att måla, byta tak, byta fönster, byta el- eller vattenledningar, rengöra rör eller att skotta snö.

Bra fastighetsunderhåll kan förbättra fastighetens utseende och öka dess attraktionskraft, vilket kan öka värdet på fastigheten. Det kan också minska risken för skador och förslitningar, vilket kan resultera i lägre underhållskostnader i längden och öka fastighetens långsiktiga värde.

Det är viktigt att ha en underhållsplan för fastigheten och att följa den regelbundet för att säkerställa att den hålls i gott skick. Det kan vara en bra idé att anlita en professionell fastighetsmäklare eller en fastighetstekniker för att göra en fastighetsbesiktning och ge råd om vad som behöver göras för att underhålla fastigheten på ett långsiktigt hållbart sätt.

Hitta hjälp online

Om ni har företagslokaler som är i behov av renovering finns det hjälp att få. Vare sig lokalen behöver fasadrenovering, takrenovering, fönsterrenovering eller något annat. Ta en titt online och få hjälp med att komma igång med renoveringen!

Birger Israelsson