Vikten av en välstrukturerad affärsplan

En affärsplan är en skriftlig sammanfattning av din företagsidé, dina mål och hur du planerar att uppnå dem. Det är ett strategidokument som ger dig en plan för hur du ska driva ditt företag.

Vad är en affärsplan?

En affärsplan beskriver i detalj vad ditt företag handlar om, din målgrupp, din unika försäljningsproposition, dina produkter eller tjänster och dina mål för framtiden. Den ger också en överblick över din finansiella planering och förväntningar på intäkter och kostnader. En affärsplan är en mycket viktig grundsten för att starta och driva ett framgångsrikt företag.

Varför är en affärsplan viktig?

En affärsplan hjälper dig att fokusera på dina mål och visioner för ditt företag och ger en tydlig vägledning för hur du ska uppnå dem. Genom att skapa en affärsplan tvingas du också att noga tänka igenom alla aspekter av ditt företag, inklusive din marknad, dina produkter eller tjänster, din konkurrens och din finansiella planering. En välstrukturerad affärsplan är också viktig för att få investerare, banker och andra potentiella samarbetspartners att ta ditt företag på allvar.

Hur skapar du en affärsplan?

Det finns många format på affärsplaner. Om du söker stöd, investeringar eller lån kan de kräva mer information om specifika delar och att du delar upp planen på ett annat sätt. Så sök mer information hos de källor som är relevanta för just dig. En bra grund för en välstrukturerad affärsplan bör dock innehålla åtminstonde följande sektioner:

  1. Sammanfattande företagsbeskrivning – en kortfattad beskrivning av ditt företag och din företagsidé. Även företagsform är ett viktigt beslut.
  2. Bakgrund – en beskrivning av dina marknadsförhållanden, konkurrenter och kunder.
  3. Affärsmodell – hur du planerar att tjäna pengar på din företagsidé.
  4. Produkter och tjänster – en detaljerad beskrivning av vad du erbjuder.
  5. Marknadsföring – hur du planerar att nå din målgrupp och marknadsföra dina produkter eller tjänster.
  6. Ledning och personal – en beskrivning av din ledningsstruktur och personalplanering. Hur sköts all administration i företaget?
  7. Finansiell planering – din budget och finansiella prognoser för framtiden.

Att skapa en affärsplan kan ta tid och kräver mycket arbete. Men det är en viktig del av att driva ett framgångsrikt företag. Genom att ta dig tid att skapa en välstrukturerad affärsplan ökar du dina chanser att lyckas som entreprenör.

Birger Israelsson