För- och nackdelar med aktiebolag

När det kommer till att välja företagsform är det många som väljer aktiebolag. Men man ska alltid ta reda på om det verkligen är det bästa för det företag man planerar att starta. Av denna anledning tänkte vi titta närmare på både för- och nackdelar med aktiebolag.En av de första fördelarna man snabbt kommer att stöta på är att ett aktiebolag är sin egen juridiska person och att det därmed . Detta betyder bland annat att företaget själv kan ha ett bankkonto och det behöver inte vara densamma som ägaren. Detta gör att det blir mycket enklare att hålla isär privatekonomin från företagets.Som ett aktiebolag kommer man även ha namnskydd i hela Sverige. En enskild firma har som jämförelse endast namnskydd för ägarens för- och efternamn, och då endast i länet där företaget är registrerat.Som ett aktiebolag har man också större möjligheter till löneförmåner, som exempelvis minnesgåvor eller friskvårdspeng.Nackdelarna börjar så klart med att det krävs ett startkapital för att få bilda ett aktiebolag. Detta är 50 000 kronor för ett privat aktiebolag och 500 000 kronor för ett publikt.Ett aktiebolag är också också mer komplicerat att både starta och lägga ned. Medan starten bara består av fler steg än en enkel registrering, är nedläggandet av ett aktiebolag något som kan bli en långdragen process. Det finns dock metoder för att skynda på detta.Till skillnad från en enskild firma kan ett aktiebolag inte låna ut pengar till ägaren.Eftersom ett aktiebolag måste lämna in årsredovisning till Bolagsverken är det ett ökat krav på bokföring och administration i ett aktiebolag. Och årsredovisningen kommer även vara tillgänglig för allmänheten.Alla som köper aktier i ett aktiebolag kan också förlora dessa pengar. Men man kan åtminstone inte förlora mer än det man själv satt in.

Birger Israelsson