Inreda er butik

När man startar eget är det som alla egenföretagare vet mycket att tänka på. Skall man dessutom starta och öppna en egen butik är det ännu mer att tänka på. Därför tänkte vi här komma med några tips angående hur man kan tänka när man skall inreda och organisera en butik.

Profil

Det allra första man bör tänka över innan man sätter igång och inreder en butik är vilken profil man skall ha på sin butik. Skall den vara modern och av senaste snitt eller en mer gemytlig butik. Här får man givetvis också anpassa profilen efter vad det är man säljer.

Möblering

Vad gäller själva möbleringen så ska denna vara på ett sådant sätt att den både känns tilltalande samtidigt som den också skall underlätta för kunderna att hitta i butiken. Det ska vara bekvämt att gå runt i en butik, och absolut inte för trångt.

Detaljer

Detaljerna i butikens möblering och utsmyckning är också något som kan vara väl värd att lägga lite extra krut på. Kanske kan man göra det hela trevligare med lite växter, tavlor och dylikt.

Birger Israelsson

Med stor erfarenhet av marknadsföring, e-handel och företagande delar Birger Israelsson med sig av sina erfarenheter och kunskaper.