Förhindra buller på arbetsplatsen

Buller är per definition ljud som inte är önskvärt. Detta betyder att vad som kan räknas som buller kan variera väldigt mycket. Det kan till och med vara fallet att den som en person räknar som buller vid ett tillfälle inte skulle klassa det på samma sätt vid ett annat tillfälle. Vilket gör detta till ett problematiskt område.

Buller behöver inte vara starka ljud som att stå bredvid en motorväg eller en flygplansmotor som är i full gång. Det skulle lika gärna kunna vara mygga som surrar kring huvudet som man försöker koncentrera sig på arbetet.

Fysiska skador på grund av buller inkluderar hörselnedsättningar, tinnitus, ljudöverkänslighet och ljudförvrängningar. Dessa är i allmänhet obotliga och något man måste dras med resten av livet. Av bara denna anledning finns det goda anledningar till att tänka väldigt noga på buller när man tacklar arbetsmiljön på en arbetsplats.

Vad som går att göra kommer så klart även variera väldigt mycket. Man kommer ju knappast kunna få bort allt buller på något som en byggarbetsplats. När detta är fallet ligger det istället på arbetsgivaren att se till att skydda sina arbetare från bullret på andra sätt. För att göra detta men ändå göra det möjligt för arbetare att kommunicera med varandra kan man använda vad man kallar för aktiva hörselskydd. Dessa kan minska starka ljud samtidigt som de förstärker svaga. Se exempel på sådan och läs mer om deras användningsområden på Eartech.

Där man kan är det dock oftast mest effektivt att åtgärda buller vid källan. Många fall av buller uppstår specifikt när en arbetsplats förändras eller nyskapas. Genom att hålla detta i åtanke har man chansen att skapa bättre och säkrare arbetsplatser. För mer information om hur man ska tänka kring ljud och akustiken på en arbetsplats kan man vända sig till Arbetsmiljöverket.

Det kan också finnas lågt buller, sådant som du knappt registrerar men som kroppen och hjärnan uppfattar. Det kan vara brus från ventilationen i kontoret som bara finns i bakgrunden men som gör dig slöare och tröttare med tiden. Även buller från dina arbetskamrater kan påverka ditt mående och humör. Att jobba på ett callcenter innebär mycket oljud från hundratals personer som sitter i telefon och knappar på tangentborden. I sådana fall kan man dela ut extraisolerade headset så att personalen bara hör personen som de ringer.

Birger Israelsson

Med stor erfarenhet av marknadsföring, e-handel och företagande delar Birger Israelsson med sig av sina erfarenheter och kunskaper.