Starta ett företag

Idag är den svenska arbetsmarknaden mer osäker än den varit på länge. Särskilt för den som ha skaffat sig en bra utbildning kan det ibland kännas som om den vore meningslös. Man får ofta söka arbete där ens riktiga kompetens inte efterfrågas. Förändringar i efterfrågan av varor och tjänster kan vara bakgrunden.Välja jaOrsaken till dessa snabba förändringar är främst den internationalisering som har pågått under längre tid men också robotisering av industrin och Internet ligger bakom. För den som inte tycker att han eller hon får utrymme för vad man vill åstadkomma som anställd står alltid möjligheten att starta ett eget företag till buds.Trenden att starta nya företag bekräftas i statistiken. 2013 startades mer än 60 000 nya företag medan siffran tio år tidigare var bara drygt hälften så stor.Fördelen med att starta eget är att man då får chansen att förverkliga sin dröm. Det kan vara ett dataspel, en sjukvårdstjänst eller ett nytt restaurangkoncept som får en möjlighet att bli verklighet. Det behöver inte vara något komplicerat. Många framgångsrika företag har förhållandevis enkla affärsidéer – tricket är att skapa en bra produkt eller tjänst som folk vill ha.Om man vill starta ett företag kan det vara en fördel om man kan jobba ihop med någon annan som brinner för samma idé. Samtidigt som det är en stor glädje i att spänna sina muskler är det också påfrestande. Det kan vara lätt att ge upp och då kan det vara skönt att vara två om saken.

Pengar

Även om man inte skulle behöva köpa en massa utrustning i början är grundregeln för företag att utgifterna kommer före intäkterna. Man behöver ett startkapital. Tyvärr har bankerna i stor utsträckning abdikerat när det gäller att förse nystartade företag med kapital.Sedan cirka 20 år tillbaka är den viktigaste källan för att skaffa kapital Almi Företagspartner. Almi finns representerat över hela landet och är lätta att få kontakt med. Deras viktigaste uppgift är att se till att mindre företag kan komma igång. Man kan både få låna och också få risk/investeringskapital genom dem. Läs mer här.

Utbildning

Det kan vara bra att skaffa sig ett hum om vad det innebär att vara företagare innan man lämnar in sin uppsägning eller bestämmer sig för att tacka nej till jobberbjudandet. Krav på bokföring, momsbetalning statistik med mera kan kännas tungt men det gäller att komma bra förberedd. En bra företagsrådgivare eller revisor kan vara skönt att hålla i handen när man ska starta.Den som startar eget går inte gärna tillbaka till anställning. Känslan att kunna rå sig själv och att få njuta lönen av sin ansträngning är svåröverträffad!

Birger Israelsson