Grundläggande marknadsföring

Marknadsföring är något alla företag behöver arbeta med. Det är också något man måste arbeta med kontinuerligt för att få bra resultat. Många nya företag lägger för liten vikt vid marknadsföringen och de flesta ångrar detta förr eller senare. Det första man måste göra är att tänka på hur mycket man egentligen kan lägga på marknadsföringen. Detta är inte alltid så lätt och det kan hända att man behöver offra en del för att verkligen kunna satsa pengar på detta område.Men det betyder inte att man inte kan marknadsföra bara för att man inte kan lägga upp en riktig marknadsföringsbudget. Det finns faktiskt marknadsföring som är helt gratis som kan ge riktigt bra resultat. Men i både betald och gratis marknadsföring gäller det att hitta den form av marknadsföring som bäst lämpar sig för ens syften.Något som många företag sysslar med är marknadsföring i form av gåvor. Detta är helt enkelt då man ger bort något som kan fylla ett marknadsföringssyfte. För att detta ska vara givande gäller det ju dock att man har företagets namn/logo på saken man ger bort, och det går att sätta sitt namn eller logo på det mesta idag. Titta exempelvis på det Easytryck kan erbjuda.För att veta vilket typ av marknadsföring som verkligen är givande gäller det även att följa upp regelbundet. Detta är speciellt viktigt om man lägger ut pengar på flera olika typer av marknadsföringsstrategier; visar det sig att en strategi ger riktigt bra ROI medan en annan knappt ger något alls är ju detta mer som att kasta pengar i sjön. Se dock alltid till att tänka på att olika former av marknadsföring inte lika snabbt ger synliga resultat. Ha detta i åtanke innan planerna för nya strategier börjar läggas upp.

Birger Israelsson