Fatta rätt beslut med hjälp av statistik och undersökningar

Med rätt underlag blir det lättare att fatta beslut gällande företaget och speciellt om det handlar om stora investeringar och förändringar.Business trioGenom att vara korrekt uppdaterad kan du som chef ta affärskritiska beslut, vilket många förväntas kunna ta oavsett idag. Beslutsprocessen kan med hjälp av statistik och undersökningar förkortas och bli snabbare med högre träffsäkerhet.Viktiga beslut fattade på magkänsla och sunt förnuft kan bli ödesdigra för verksamheten om personen som tagit beslutet inte sitter inne med fakta baserad på hur det i verkligheten ser ut. Genom att använda sig utav tillförlitlig och aktuell statistik och undersökningsresultat, kan ledningen ta ett relevant beslut.Det finns en rad olika typer av beslut som måste fattas inom ett företag och det är viktigt att den information man har, är aktuell för den del av verksamheten som det kommande beslutet gäller. En undersökning gällande transporter av tillverkade varor, är inte ett relevant underlag när det gäller behovet av att anställa mer personal på de administrativa posterna. Dock kan detta tillsammans med andra undersökningar av verksamheten, tillsammans bli en relevant del, om låt oss säga den tilltänkta tjänsten har en direkt länk till dessa transporter.Har ni tappat försäljning och kunder kan det vara en god ide att ta hjälp. När ni tagit del av en undersökning och sammanställt data och sett statistik, kan detta ligga till grund för en omorganisation eller förändring av produkt, då detta kan ha ringat in problemet och orsaken till varför till exempel produkten sålt dåligt. I detta fall är det inte så svårt att fatta ett korrekt beslut.Det kan vara en klok ide att göra dessa undersökningar med jämna mellanrum, för att se om det finns något samband mellan olika säsonger och mindre försäljning till exempel. Genom att göra detta och få en klar bild på problemets ursprung, kan du förhindra att du tar en vara helt ur produktionen exempelvis, då det endast var en säsongssvacka.Viss del av undersökningar kan man göra själv, men det tar extra resurser i förfogande. Det tar tid, pengar och en del kunskap inom området för att informationen ska bli korrekt. Riskerna för fel är stora om inte kunskapen för sammanställning och tolkning ligger hos de personer som genomför undersökningen och tar in data. Att välja ett professionellt undersökningsföretag med praktisk och teoretisk kunskap, samt erfarenhet inom området kan här vara av yttersta vikt.

Birger Israelsson