Få hjälp med halkbekämpningen kring företaget i vinter

Ett företag som bryr sig om sina kunder och anställda prioriterar säkerhet och trygghet.

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att din entré och gångväg är sandad, men du behöver ändå ta ditt ansvar som företagare.

För att om en olycka skulle inträffa utanför ditt företag så kommer anmälan att riktas både till ditt företag och fastighetsägaren.

Förebygg olyckor och skador som ditt företag ansvarar för

En besökare, kund eller anställd kan råka ut för olycksfall både i företagets lokaler men också utanför. En olycka inne i lokalen kan bland annat beror på att golvet är blött från snön man dragit in. Därför är det alltid viktigt att hålla ordning och reda genom goda städrutiner. Olyckor som sker utanför vid entrén handlar ofta om att man saknar rutiner för snöröjning och halkbekämpning.

Hur kan du som företag undvika att bli skadeståndsskyldig?

Det är genom bra rutiner för både snöröjning och halkbekämpning ta en titt här. Genom att föra en sandningsdagboken kan du visa att ditt företag har med omsorg handlat tillräckligt för att förhindra en olycka. Det är bra med uppgifter som dessa i fall en olycka skulle inträffa. Då de blir ett bra underlag för en bedömning.

Milo DuBuque