Att hålla en bra kontorsmiljö

Kontor är en väldigt vanligt typ av arbetsplats och därmed något som granskats på många sätt och vis under åren. Vi kan därför peka ut många saker som kan förbättra arbetsmiljön på kontoret. Och här tittar vi överskådligt på några viktiga punkter.

Städningen

Att hålla kontoret städad är inte bara en rent estetisk åtgärd utan bidrar även stort till bättre inomhusluft. Den överväldigande vanligaste lösningen på detta är att anlita en städfirma som städar kontoret regelbundet. En gång i veckan brukar vara tillräckligt för många. För mer information om hur enkelt detta kan vara kan du besöka NOX.

Kontorstypen

Många olika typer av arbeten utförs i kontorsmiljöer idag. Att ha rätt kontorstyp för arbetet som ska utföras kan göra mycket för produktiviteten. De flesta kontor faller in under en av de följande kontorstyperna:

  • Cellkontor – med många enskilda kontorsrum där det sitter en eller kanske två personer och arbetar samtidigt.
  • Kontorslandskap – med en helt öppen planlösning där alla (eller åtminstone många) arbetar tillsammans och sin egen fast arbetsplats.
  • Flexkontor – ofta också ett mer öppet kontor där många arbetsstationer finns men ingen har en fast arbetsplats.
  • Aktivitetsbaserat kontor – där kontoret har olika zoner med olika planlösningar och inredningar för att anpassas till olika arbetsuppgifter.

Vilket som är bäst är något varje företag behöver ta inställning till. Det kan finnas för- och nackdelar med dem alla. Dock har det funnits många studier som funnit att kontorslandskap ofta har mer nackdelar än fördelar.

Inredningen

Inredningen kan i sig också vara betydelsefull för hur kontorsmiljön uppfattas. I bästa fall kan inredningen vara något som inspirerar arbetarna och får dem att uppskatta sin arbetsmiljö. Detta är något som kräver lite efterforskning och en hel del arbete för att få till perfekt. Men några punkter man kan börja med inkluderar:

  • Mer färger
  • Gott om växter
  • Bra ljusdesign
  • Ergonomisk tänkande

Birger Israelsson