Molntjänster

Numer så är det vanligt att lagra data i det så kallade molnet, det innebär att det finns en server på ett helt annat ställe än där du sitter fysiskt. Det behöver inte ens vara i Sverige utan det kan ligga någon annanstans i världen. Det som kallas för molntjänster är alltså IT-tjänster som finns för oss att använda över internet, det är frågan om att flytta det som vi daglig dags använder oss av flyttas från vår egna dator ut på internet och upp i molnet. Det kan vara fråga om lagring av data eller program som man kan använda sig av företagsmässigt eller privat. Namnet molntjänst kommer från engelskans Cloud Computing. Fördelarna med att använda sig av verktyg som ligger i molnet är att du själv inte behöver underhålla servrar och programvaror, utan det sköter den man köper tjänsten av.MolntjänsterDet finns även tjänster som enbart sköter datalagring, det är väldigt behändigt att sköta back-up mot en sådan tjänst. Du väljer vilka tidpunkter säkerhetskopieringen ska ske av din dator och sedan så sker din back-up på utvalda tidpunkter. Inget behov av extra servrar som måste uppdateras och underhållas. I längden så kommer det att bli mer ekonomiskt att använda sig av molntjänsterna. Det finns en del gratis molntjänster som man kan använda sig av som privatperson, iCloud är en av dessa, denna är Apples variant och du behöver bara skaffa ett Apple ID så kan du vara igång. Du får en grundvariant som inte kostar något. Vill du därefter utöka antalet GB så får du betala därefter beroende på vilken storlek du vill ha på utrymmet i ditt moln.

Milo DuBuque