Hjälpmedel på arbetsplatsen

Det kan vara så att man har ett behov av vissa hjälpmedel för att kunna utföra sitt arbete. Då kan du genom Försäkringskassan ansöka om bidrag till detta om du faller in under vissa kriterier som exempelvis om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom. Ett klart exempel är hörselnedsättning som gör att du kan vara i behov av vissa produkter för att kunna utföra dina arbetssysslor.I många fall så ställer arbetsgivaren upp med ergonomiska hjälpmedel för att skapa en bra arbetsmiljö. När det kommer till hörselnedsättning så kan du via försäkringskassan ansöka om bidrag upp till 50 000 kronor. Förutsatt att du har rätt till bidrag. Du kan genom företag som Eartech få hjälp med din ansökan. Genom audionomer som är legitimerade så utförs först en hörseltest och en utredning om din hörselnedsättning som beskriver vilka behov av arbetshjälpmedel som du har.Du kan efter klartecken från Försäkringskassan och godkänt bidragsgivande beställa de produkterna som rekommenderas av Eartech. De kan även bistå med offerter som skickas med din ansökan till Försäkringskassas där det står vilka arbetshjälpmedel som kan behövas och kostnaden för dessa. När eventuella kompletteringar som behövs är inskickade så kan  det ta upp till 60 dagar innan beslut fattas. Därefter så kan du lägga din beställning hos Eartech.Det är viktigt att du får de verktyg som du är i behov av för att kunna utföra ditt arbete. Din arbetsgivare är också förhoppningsvis positiv till att en utredning görs och att du ska ansöka om detta bidrag. Du bör också upplysa att även din arbetsgivare kan ansöka om bidrag upp till 50 000 kronor för hjälpmedel till anställda.

Milo DuBuque