Gör din egen årsredovisning

Som egen företagare kommer varje år det tillfälle när du ska göra din årsredovisning. Främst är det kanske för att du enligt lag måste göra den och använda som underlag för deklarationen, men om ni är flera ägare är det även för att de andra ska få en sammanställning av hur verksamheten går.

Kan jag göra årsredovisningen själv?

De flesta företagare väljer att ta hjälp av en professionell redovisningsbyrå, helt enkelt för att de varken har tid eller kunskaper för att göra en bra årsredovisning: du som gör det här jobbet en gång per år kan behöva ägna många dagar åt att knåpa ihop en årsredovisning, något som yrkesmannen gör bättre på en timme.man-och-kvinna-vid-datorMen visst går det att göra själv: för dig som har ett nystartat företag kan varje sparad krona ha betydelse. Det behöver ändå inte betyda att du tjänar på det: lagar och regler kring redovisning är inte bara sådant som kostar pengar, det finns också många möjligheter för dig att göra avdrag och få bidrag, vilka ständigt tillkommer och förändras. Det här är något som redovisningsbyrån kan allt om, medan få företagare är helt uppdaterade på området.

Behövs revisor?

Mindre aktiebolag behöver ofta inte ha revisor. Endast aktiebolag som uppfyller fler än ett av dessa villkor måste ha en godkänd eller auktoriserad revisor:

  • fler än tre anställda
  • omsättning över tre miljoner
  • mer än 1,5 miljoner i balansomslutning (dvs summan av alla tillgångar)

Det betyder alltså att de flesta nystartade aktiebolag inte behöver revisor och att du om du vill kan göra ditt bokslut och din årsredovisning själv.

Det här ska årsredovisningen innehålla

  • förvaltningsberättelse
  • resultaträkning
  • balansräkning
  • tilläggsupplysningar

Förvaltningsberättelsen beskriver de viktigaste händelserna under året, till exempel om företaget har flyttat till en annan lokal eller ort. Här står också hur resultatet ska disponeras.Resultaträkningen är en sammanfattning av din resultatrapport och visar om företaget går med vinst eller förlust.Balansräkningen visar vilka tillgångar och skulder du har.Tilläggsupplysningarna är till för att du ska kunna specificera och kommentera uppgifter i resultat- och balansräkningen.Mer om årsredovisning hittar du på verksamt.se.

Milo DuBuque