Fakturering

Att driva företag innebär att du säljer en vara eller erbjuder en tjänst som du sedan kan fakturera dina kunder för när du vill få betalt. När man ställer ut en betalningsfaktura är det viktigt att den innehåller alla steg som innebär att den är giltig, vilket inte alltid är lätt att hålla reda på.

Korrekta uppgifter om mottagare

Den svenska företagssajten Driva Eget.se ger här tips och råd om vad som måste finnas med på företagsfakturan. Först och främst måste fakturan innehålla korrekta uppgifter om personen som är betalningsmottagare, det bör dessutom alltid finnas en referens så att man kan härleda beloppet som företaget fakturerar kunden. För att betalningsmottagaren ska kunna betala fakturan krävs det att bankuppgifter finns nämnda och det ska även informeras om det datum fakturan ställts ut samt det datum betalningsmottagaren senast har på sig att betala fakturan. Varje faktura som företaget skapar ska märkas med ett särskilt systematiskt fakturanummer som faller i ordning.

Ta in extern hjälp

Idag är det dock många företagare som använder sig av extern hjälp för att ha kontroll på sin fakturering i företaget. Det underlättar kontrollen på in- och utflöde i företaget och det är framför allt tidssparande, vilket är att rekommendera för egna företagare som utöver fakturering även ska sköta säljandet och övriga viktiga områden.

De företag som erbjuder den här typen av fakturahanteringstjänster använder sig dessutom av specifika system, vilka hjälper dig som kund att få fram statistik på exempelvis leverantörer och kunder. Statistik av det här slaget är vanligtvis tidskrävande att ta fram manuellt men det skapar goda underlag för att ett företag ska kunna ha stenkoll på sitt likvidflöde.

Birger Israelsson

Med stor erfarenhet av marknadsföring, e-handel och företagande delar Birger Israelsson med sig av sina erfarenheter och kunskaper.