Tips vid lokalval

Vi har alla behövt börja från början. Har du nyss skaffat eget företag så har du fyllt i massvis med blanketter och studerat hårt för att få arbeta inom ditt valda fält. Det vi vill prata om är kontoret eller lokalen som du tänker använda. Lokalen måste vara lättillgänglig för kunderna och dina anställda. Kolla upp området noggrant innan du skriver på några kontrakt. Se vilka lokaltrafik som finns och om det är lätt att ta sig till kontoret. Finns det parkeringsplatser för dem som kör? Hur är det med restauranger? Vart ska de anställda eller du gå och äta på lunchen samt hålla eftermiddagsmöten? Undersök så att lokalen är handikappanpassad. Du hittar en bra checklista inför lokalbesöken här.Se till att inte ligga för nära en konkurrent. De har redan sin kundbas och etablerat sig i området. Konkurrenterna kanske stjäl dina kunder om du öppnar upp för nära.Tänk också på storleken. Vet du med dig att ni ska expandera och bli fler inom snar framtid, satsa på större på en gång än att skaffa en lokal som är lämplig till det antal ni är nu. Man räknar med att att varje person ska ha 20 kvadratmeter men i kontorsmiljö går det så klart bra med lite mindre.Se över vad som ska finnas i lokalen. Har du viktiga papper och liknande ska de förvaras skåp, gärna brandsäkra. Säker förvaring är inte bara mot brand utan skyddar också från stölder och företagsspionage. Om lokalen eller kontoret ska innehålla flera datorer borde du köpa in datorer med tysta fläktar, annars kommer oljudet att störa koncentrationen.Även om du inte ska ha några kunder i lokalen är det bra om den är fin och fräsch. Eventuella anställda och du själv kommer att trivas mycket bättre i en fin miljö med frisk luft. Det gör mycket för humöret om det finns några gröna växter i lokalen och fina gardiner. Om du tror att solen kan bli ett problem, välja tjocka gardiner som kan mörklägga. 

Milo DuBuque