Tillbaka efter en skön semester

Det är mitten av Augusti 2016 och de flesta har börjat komma tillbaka efter semestrar, jobben börjar flyta på som vanligt och företagen tuffar på i den vanliga takten. Förhoppningsvis så sitter rutinerna och man behöver inte fundera på larmkoder och inloggningsuppgifter till datorer. Det är viktigt att man har rutiner så att man inte behöver fundera så mycket på vardagliga sysslor och vad man ska göra.employeesDet kan vara skönt att efter semestrar göra ett avstämningsmöte med alla anställda och kolla upp hur läget ligger till, mest troligt så har det inte hänt så mycket över utöver det vanliga under sommaren på företaget men det kan ändå vara bra att samla alla och få en koll på hur läget är. Det kan vara fråga om att beställa mer kontorsmaterial eller någon ny rutin som behöver gås igenom för att alla ska lära sig och få en uppfattning om vad som ska göras. En genomgång hur det ser ut kundmässigt och hur sommar månaderna har fungerat på företaget.Ska företaget ha någon kickoff så är det läge för att börja planera denna redan nu. Var ska kickoffen vara detta år och när ska den vara, det bör vara ett datum då de flesta kan deltaga. Hur ska den genomföras, det ska ju vara en blandning av både nytta och nöje under en kickoff. Ska någon föreläsare bjudas in så bör denne få inbjuda rätt så omgående så man vet att denne kan. Tid och plats kan vara det första som måste beslutas om, sedan kolla upp hur många som kan den tidpunkten. När detta känns klart så bokas plats och programmet kan börjas planeras.

Milo DuBuque