Se över produktionen

När företaget väl har kickat igång är det lätt att missa ställen där man kan göra åtgärder. Så länge hjulet snurrar är man nöjd fast man egentligen ska se om det går att få hjulet att snurra snabbare. 

De anställda

Ens medarbetare gör sina uppgifter som de blivit tillsagda. Går någonting på tok brukar de gå till sin närmsta överordnade och berätta. Man ska alltid se till att klagomål kommer fram till beslutsfattaren. Den överordnade chefen kanske inte tycker klagomålet är giltigt eller viktigt och väljer att inte berättar för sina chefer. Men de anställdas synpunkter ska helt klart spela roll när man bygger upp och förbättrar verksamheten. Man har börjat se en trend att sjukskrivningar är som störst hos anställda som känner att deras åsikter inte spelar någon roll och att de inte är anställda på grund av vem de är utan bara för att fylla upp schemat i företaget.En anställds klagomål kan peka på problem i produktionen och kan samtidigt vara lösningen. Tycker en person att det är dumt att alla på en våning delar skrivare kanske man borde se över situationen. Visst, vissa bara klagar för att få klaga men det också visa sig vara något som drar ned på effektiviteten. Är det en stor våning så går det mycket spilltid per år när personerna längst bort från skrivaren ska gå dit och hämta sina papper. Då kanske det är effektivare att dela upp våningen på två skrivare?

Maskinerna

En maskin gör det den ska, inget mer och inget mindre. Det gör det lättare att mäta dess effektivitet men också svårare att veta hur man effektiviserar den. Olika inställningar ger olika resultat och frågan är vad man ska fokusera på. En del företag är nöjd så länge maskinen fungera.När företaget fungerar som det ska kan det vara dags att se över vart man kan göra förbättringar. En del av det borde vara att analysera maskinerna och dess produktivitet. Köper man in rätt programvara är det lätt att göra analyser och tester som visar vart det finns flaskhalsar. Ett exempel är Axxos programvara. Där kan man även göra visualiseringar av produktionen, undvika dubbelrapporter och få TAK/OEE-värden som visar om man utnyttjar maskinerna till deras fulla potential.  Genom att undersöka och få siffror svart på vitt är det lättare att ta sig vidare och överkomma problemen som man kanske inte ens visste att man hade.

Milo DuBuque