Planera arbetet

En kalender kan ha flera olika betydelser. På 1800-talet utgav Albert Bonniers förlag i Stockholm, något som kallades folk-kalender. calenderDen utkom en gång om året till juletid. På den tiden hade kalendern ett mycket blandat innehåll som poesi och andra kulturella yttringar. Som exempel var reseskildringar bland de populäraste men det fanns också artiklar om den tidens teknik.Huruvida denna typ av kalender även användes av affärsmän kan man bara sia om, men man kan anta att någon slags tidsplanering förekom. För planering och styrning av tid är ett av de viktigaste instrumenten inom affärsrörelser.

Kalendern – ett verktyg för alla

Speciellt i nystartade firmor är det viktigt att planeringen görs minutiöst. Som instrument för detta är möjligen en dator inte bästa metoden, eftersom det kan förmodas att en planeringskalender bör synas hela tiden och att alla i företaget skall kunna ha tillgång till den. En stor whiteboardkalender kan vara ett bra förslag, en bra sådan kan man finna hos Kalenderkungen. På en sådan kan man följa arbetsfaser, se kundkontakter och deadlines. Man kan faktiskt ha flera kalendrar, till exempel vecko- månads eller årskalendrar.

Organiserad från grunden innebär planering

De första stegen i start av företag handlar om tre saker: planering, planering och planering. När man är klar att starta måste alla bitar falla på plats, organisationen vara strukturerad, arbetet detaljerat in i minsta beståndsdel. Det låter hårt men den erfarne affärsmannen kan intyga detta och att lära av egna misstag kan stå en dyrt.Framgångsrika företag har lång erfarenhet från organisation och planering. De som har ett koncept som erbjuds i form av franchising har massvis med planering bakom sig. De skulle aldrig ha nå en sådan position utan en strikt organisation där allting är planerat ner till minsta partikel.

Milo DuBuque