Olika bolagsformer

HandelsbolagFunderar man på att starta eget företag kan det vara bra att ha koll på vilka olika typer av bolagsformer som finns. Av den anledningen tänkte vi här försöka reda ut begreppen som finns kring just bolagsformer.

Enskild firma

En enskild firma innebar att man som ägare är personligt ansvarig för allting som händer och sker inom företaget, till exempel att betala skatter och eventuella skulder. En enskild firma kan endast ha en ägare.

Aktiebolag

Ett aktiebolag kan ha flera ägare i form av aktieägare och är dessutom en så kallad juridisk person, vilket innebär att bolaget som sådant är ansvarig för att betala skatter, skulder och liknande.

Handelsbolag

Ett handelsbolag kan ha en eller flera delägare, så kallade bolagsmän, vilket kan vara både fysiska och juridiska personer. I ett handelsbolag är bolagsmännen personligt ansvariga för att se till att företaget betalar sina skatter och skulder.

Kommanditbolag

Ett kommanditbolag liknar ett i mångt och mycket ett handelsbolag med den skillnaden att det finns en bolagsman med ett obegränsat ansvar, så kallad komplementär, vilken är ansvarig för bolagets skulder och liknande, samt en kommanditdelägare med ett begränsat ansvar.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening är en bolagsform som måste ha minst tre medlemmar och som har till syfte att främja dessa intressen. Ekonomisk förening som bolagsform är vanlig att ha i bostadsrättsföreningar och liknande.

Milo DuBuque