Hantera företagets processer

företagsprocesserEn del i företags tillväxt är att kunna fördela arbetsuppgifterna allt mer på fler människor. Detta gör det möjligt för företaget att effektivare producera sin produkt eller leverera sin tjänst samtidigt som det går att leverera till fler kunder. För att detta allt mer avancerade upplägget dock skall fungera bra krävs det dock att företaget klart definierar hur företagets processer fungerar, något som gör bäst digitalt.Dessa digitala system som används för att hantera företaget processer brukar kallas BPMS eller Business Process Management Software. Dessa systemen är designade så att alla uppdrag som finns i systemet aldrig glöms eller hamnar mellan stolarna. Ibland kan dessa systemen var väldigt generellt designade och andra gånger utvecklade för att vara perfekta vid speciella behov.Två exempel på sådana mer specifika system är Avvikelsehantering och Kontakt/kundcenter. I ett avvikelsehanteringssystem registreras alla avvikelser och fel som har gjorts, där inte processen har följts eller där processen ledde till ett oönskat utfall. Detta tar sedan och tilldelas korrekt chef i processhanteringssystemet och om hen inte hanterar ärendet i tid så larmas någon annan person med ansvar. På så sätt glöms inte viktiga ärenden bort utan hanteras under utsatt tid.I det andra exemplet för kontakthantering så kan all kontakt med kunderna registreras så att vem som helst kan hoppa in och fortfarande veta vad som har sagts. Frågor kan automatiskt skickas vidare till passande person när det behövs eller eskaleras om svar inte getts i tid.Alla dessa system ger förutom en bättre översikt även mer statistik och en bättre möjlighet för ovanstående att agera på informationen.

Milo DuBuque