Effektivitet

Som företagare bör effektivitet vara den största ledordet, men det betyder inte alltid vad man tror. time is money textEffektivitet är nämligen inte bara att göra mest möjligt på kortast tid möjligt, det handlar om omvandlingen av resurser till resultat. Med det varierar även ”effektiviteten” beroende på vilket tidsperspektiv man har. Med ett väldigt kortsiktigt perspektiv så kanske det är bättre att ställa orimliga krav på medarbetarna så att mer produceras för samma kostnad som innan. I ett längre perspektiv är detta dock ett stort problem. Det leder i slutändan till fler och längre sjukskrivningar, tappad arbetsmoral och då sämre produktion och ökade kostnader.Kortsiktig effektivitet kan även skapa framtida kostnader och hot då det kan innebära att man måste överge långsiktiga mål och anpassningsarbeten som kommer behövas för att möta framtida marknadsförändringar.Effektivitet är med andra ord ett förvånansvärt komplicerat ämne och bör inom alla organisationer och företag studeras noga. Inom produktionssektorn finns det redan klara och bra teorier gällande effektivitet. De allra vanligaste kallas OEE eller på svenska TAK. Detta är en uppsättning med teorier, arbetssätt och ekvationer som används för att visa på den effektiviteten som finns i tillverkningsprocessen och se hur man kan förbättra dem.

Milo DuBuque