Överblick på arbetsmiljön

Arbetsmiljön har flera aspekter och alla är värt att lära sig mer om. För att etablera en bra arbetsmiljö måste man tänka på både den fysiska miljön och den sociala. Medan det är arbetsgivaren som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön måste man även förlita sig på att de anställda också gör sin del för att upprätthålla den.

Förutsättningarna för den fysiska arbetsmiljön kan skilja sig väldigt mycket beroende på vilken verksamhet man har. Ett kontor hos en revisor har ju trots allt inte många likheter med en industrilokal. Det gäller att veta så mycket som möjligt om den eller de arbetsplatser man sköter och vilka åtgärder som måste tas för att säkerställa en god arbetsmiljö.

Tre områden som dock alla företag måste titta på är luft, ljud och ljus. God ventilation ger goda luftförhållanden och hjälper anställda att hålla sig frisk och alert. Ljudnivå är något som bör reduceras så gott det går då buller kan vara väldigt stressande i det långa loppet. Ljusförhållanden måste också vara tillräckligt bra för att alla ska kunna utföra sitt arbete utan besvär.

Tillsammans med detta behöver alla på företaget hjälpas åt att skapa en bra stämning på arbetsplatsen. Tänk dock på att detta är något som först och främst kommer uppifrån. En bra chef sprider positivitet genom hela ledet. Självklart kan det fortfarande finnas personer som stör detta och då behöver man veta hur situationen ska hanteras. Men det är ett ämne för en annan artikel.

Birger Israelsson

Med stor erfarenhet av marknadsföring, e-handel och företagande delar Birger Israelsson med sig av sina erfarenheter och kunskaper.