När företaget ska anställa personal

Behöver företaget växa för att ni ska hinna göra allt som ni kan sälja? Då har du ett trevligt bekymmer, men ändå ett bekymmer att ta itu med. Det är nämligen inte alltid så lätt att rekrytera.

Leta på rätt sätt

För att hitta nya medarbetare behöver man leta. Det är inte alltid helt enkelt, framför allt när det som nu råder brist på många kompetenser. Ofta ligger det dessutom nära till hands att bara söka personal genom kontakter. Det är i och för sig inte alls fel att nyttja de vägarna också, men risken finns att du då bara får tag i människor som liknar de du redan har. Så för att hitta rätt kompetens, är det i regel bättre att ta hjälp av experter.

Välj kompetens hellre än magkänsla

En annan poäng med att låta någon utomstående hjälpa till, är att man minskar risken för att fastna i den egna magkänslan. Du ska förstås inte rekrytera personer som du inte trivs med. Men de behöver för den skull inte vara lika dig. Tvärtom vet vi att de bäst fungerande arbetsplatserna brukar vara de där man har en blandning av olika bakgrunder och åldrar.

Milo DuBuque