Göra affärer med den offentliga sektorn

Som företagare kan man finna sig i positionen att göra affärer med någon del av den offentliga sektorn, denna process kallas offentlig upphandling och uppskattas vara värt allt mellan 520 till 800 miljarder kronor varje år. Det är minst sagt en stor marknad att ta del av, men det är inte helt utan svårigheter.Dessa affärer annonseras oftast i annonsdatabaser men även på de olika myndigheternas webbplatser så är man ute efter något kommer man att behöva göra kontinuerlig efterforskning. Man kan även använda sig av kommunernas egna webbplatser där det ofta läggs ut information om aktuella upphandlingar. Köpen som myndigheterna gör regleras av upphandlingslagstiftningen,shutterstock_279884105Första steget mot att kunna göra affärer med den offentliga sektorn är att hämta med förfrågningsunderlaget från den plats man hittat informationen om den aktuella upphandlingen. Detta är ett dokument som beskriver i detalj vad det är som ska köpas in och alla krav som ställs på varje potentiell leverantör. Kan man inte uppfylla dessa krav kommer man inte kunna godkännas av myndigheten. Dokumentet kommer även beskriva hur myndigheten kommer att utvärdera anbuden som kommer in samt vilka andra villkor, om några, som gäller.Det är nu den viktigaste delen av jobbet kommer: att lägga ett anbud. Detta ska inkludera all information som myndigheten kan tänkas behöva, viktigast av allt är förstås till vilket pris man kan erbjuda sig leverera det myndigheten behöver köpa in. Att skriva ett anbud är en konst i sig och många företag använder sig av speciella upphandlingskonsulter  att göra jobbet åt dem. Man kan inte på något sätt se vilka andra anbud som myndigheten får in, dessa är sekretessbelagda fram till att myndigheten har valt ut det vinnande anbudet.Myndigheten får dock inte på något sätt vara partisk när det kommer till att välja det vinnande anbudet, de måste välja det bästa och mest fördelaktiga anbudet, något som ju kan granskas av vem som helst när valet är gjort och alla anbud offentliggörs.

Milo DuBuque